TIDSSKRIFT | DIKT | LYD | ESSAYS | INTERVJUER | KRITIKK | NYE BØKER | ALT ANNET | BREV | OM NYPOESI
LYD
Opplesninger fra Audiatur
Festival for ny poesi Bergen 13-16 Oktober 2005 ØYVIND BERG & MAJA RATKJE William Blake: «På bærtur i det indre» (6:33), upublisert IDA BÖRJEL Audiatur fra «Skåneradio» (6:41), upublisert ...
28.02.06
Opplesninger fra Oslo Poesifestival
FRA OSLO POESIFESTIVAL 19-21 August 2005 CAROLINE BERGVALL «About face» (8:25) LARS MIKAEL RAATTAMAA «Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten» (8:39), (Politisk våld, OEIeditör ...
28.02.06