*hendelser
*norsk
*svensk
*dansk
*oversatt
*antologier
*kritikk/poetikk
*tidsskrift

Antologier

Årets antologier på svensk, dansk og norsk er alfabetisk listet opp, med tilhørende lenker. Tips kan sendes til aktuelt@nypoesi.net.

 


Alibi (Forfatterne forlag) er en antologi bestående av dikt innsendt til en konkurranse utlyst på www.forfatterne.no. Diktene er utvalgt av dikterne Gro Dahle, Truls Horvei, Øyvind Berg og Glenn Johansen (Redaktør). Antologien består av 57 dikt og et forord av Gro Dahle.

Lars Bukdahl: Digte til drengene (Gyldendal). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken og av Hans Hauge i Weekendavisen.

Brit Bildøen, Christian Refsum og Marit Borkenhagen har redigert en antologi med et utvalg av det de mener er fjorårets 10 beste norske lyrikere: Poesi Nå. En samtale om utgivelsen der Christian Refsum og Espen Stueland deltar, er lagt ut til nedlastning på nettsidene til NRK P2s programpost Ordfront.

Gunilla Lundgren har redigert en dobbeltspråklig samling sanger og dikt på romani og svensk: Utan hus, utan grav (W&W).

Henning Howlid Wærp (red.): Prosadiktet i Norge (Aschehoug). Antologien er hovedbok i Lyrikklubben i juli. Wærp er intervjuet av Marit Borkenhagen i Lyrikkmagasinet. I Lyrikkmagasinet finner du også et essay om prosalyrikk av Marit Grøtta.

Anne Marie Karnov (red.): Spiralnætter (Husets Forlag). Danske, norske og svenske diktere, naturvitere og humanister om spiralen.