*hendelser
*norsk
*svensk
*dansk
*oversatt
*antologier
*kritikk/poetikk
*tidsskrift

Danske utgivelser 2002

Årets nye diktutgivelser med aktuelle lenker er kronologisk listet opp, alfabetisk under hver måned. Lenkene til Weekendavisen er fjernet etter at nettutgaven ble lagt om til betalingstjeneste. Tips kan sendes til aktuelt@nypoesi.net.Vår

Debut! Jasmina Antic-Zakeri: Indmuret i ventetiden (Attika). Opprinnelig serbisk.

Thomas Boberg: En stående aftale (Lindhardt og Ringhof). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken. Anmeldelse ved Ulf Joel Jensen og tekstutdrag i Sentura. Intervjuet av Kim Skotte i Politiken.

Poul Borum: poetry depARTment (Exlibris). CD med Poul Borums etterlatte lyrikkopplesninger ledsaget av musikk. Anmeldt av Kristian Ditlev Jensen i Berlingske Tidende.

Rolf Gjedsted: Læbernes polarnat (Schønberg). Anmeldt av Jørgen Johansen i Berlingske Tidende.

Hanne Hansen: Krummepikkende spurve (Attika). Haikudikt. For de som måtte lure, så betyr tittelen noe sånt som "Smulespisende spurver". Essay av forfatteren om haikuformen finnes i Sentura.

Hans Otto Jørgensen: Hjort eller hare (Lindhardt og Ringhof). Jørgensen har i år blitt tildelt stillingen som rektor for Forfatterskolen i København etter Niels Frank. Han blir skolens tredje rektor – den første var stifteren Poul Borum. Årets kortprosasamling, som forfatteren selv kaller "hårdkogt prosalyrik", har delvis fått hard medfart i den danske dagspressen, noe som har medført en del debatt, både om boken og om kritikerne. Se særlig Ulf Joel Jensens omtale av boken og debatten i Sentura. Anmeldt av Erik Skyum-Nielsen i Information, etterfulgt av svar på kritikken fra forfatteren i et intervju i samme avis. Anmeldt av Thomas Bredsdorff i Politiken, etterfulgt av innlegg av Bjørn Bredal. Dessuten anmeldt av Lars Handesten i Berlingske Tidene.

Janina Katz: Det syvende barn (Vindrose). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken.

Per Kirkeby: Baglæns (Borgen).

Peter Laugesen: Radio Fiesole – Grassinan Cantos, og Skrift – Man kan ikke sige (Borgen). I anledning Laugesens 60-årsdag i år, lanserte forlaget to dobbeltutgivelser: den nyskrevne Radio Fiesole - Grassinan Cantos og Skrift – Man kan ikke sige fra slutten av 60-tallet. Anmeldt av Erik Skyum-Nielsen i Information og av Niels Lyngsø i Politiken.

Jørgen Leth: Samlede digte (Gyldendal). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken.

Debut! Eli I. Lund: Jeg vil have sex med en kvinde fra fremtiden (Arena). Anmeldt av Niels Lyngsø Politiken og av Martin Larsen i Information.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Helikopter igen (Gyldendal).

Juliane Preisler: Uvejr (Samlerens Forlag). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken.

Morten Søndergaard og Tomas Thøfner: Hypoteser for to stemmer (Borgen). Anmeldt av Kim Skotte i Politiken. Tomas Thøfner har lagt ut en hypotesegenerator på Ildfisken.

Pia Tafdrup: Hvalerne i Paris (Gyldendal). Les utdrag fra samlingen og intervju gjort i Weekendavisen på Pia Tafdrups hjemmesider. Anmeldelse ved Ulf Joel Jensen og teksteksempler i Sentura. Anmeldt av Jørgen Johansen i Berlingske Tidende.

Mikkel Thykier: Daglig tale (Gyldendal). Ung forfatter som får strålende omtale av de danske kritikerne for denne genreoverskridende boken. Anmeldt av Mikkel Bruun Zangenberg i Politiken

Inga Toft: Årets hjul. Digte 1979-2001 (Attika).

Anette Tranæs: Alle troede hun var ubevæpnet.

August

Birthe Arnbak: Det leende træ (Gyldendal). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken .

Jørgen Gustava Brandt: Ting og sager (Gyldendal). Anmeldt af Niels Lyngsø i Politiken.

Asger Schnack: Around the world (Lindhardt og Ringhof). Anmeldt af Niels Lyngsø i Politiken.

Anders Søgaard: Tasseografier (1981) (Gyldendal). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken, og av Erik Syum Nielsen i Information.

Morti Vizki og Christian Skeel: Rejsebog (Gyldendal). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken. Omtale av samarbeidsprosjektet samme sted av Carsten Andersen. Også anmeldt av Erik Svendsen i Jyllandsposten.

September

Benny Andersen: Samlede digte (Borgen).

Morten Blok: Kabinet 1999-2002 (Samleren). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken.

Klaus Bondebjerg: Luften omkring dine læber (Borgen). Anmeldt af Niels Lyngsø i Politiken, og av Jørgen Johansen i Berlingske Tidende.

Debut! Anne-Louise Bosmans: Punkter, poler og par – (Borgen). Anmeldt af Niels Lyngsøe Politiken.

Martin Glaz Serup: Shylas ansigt (Lindhardt & Ringhof). Anmeldt af Niels Lyngsø i Politiken".

Klaus Høeck: Projekt Perseus. Data og Science Fiction Digte (Arena). Nyutgivelse av samlingen fra 1997. Denne gangen satt slik Høeck opprinnelig hadde tenkt, med hvit tekst på sort bakgrunn. Anmeldt af Niels Lyngsø i Politiken.

Mette Moestrup: Golden delicious (Gyldendal). Anmeldt av Erik Skyum Nielsen i Information og av Mikkel Bruun Zangenberg i Politiken. Intervjuet av Jeppe Krogsgaard Christensen samme sted.

Kristina Stoltz: Græshoppernes tid (Lindhardt & Ringhof).

Søren Ulrik Thomsen: Det værste og det bedste (Vindrose). Anmeldt av Nils Lyngsøe i Politiken og av Atle Christiansen i Dag og Tid.

Thomas Thøfner: Sjælens atomer (Borgen). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken og av Tue Andersen Nexø i Information.

Oktober

Naja Marie Aidt: Balladen om Bianca (Gyldendal).

Morten Blok: Kabinet 1999-2002 (Samlerens Forlag).

Mikael Josephsen: Hannahs dyrehave (Borgen). Anmeldt av Erik Svendsen i Jyllandsposten.

Christian Stokbro Karlsen: Kerygma (Samlerens Forlag). Anmeldt av Niels Lyngsø i Politiken, av Erik Skyum-Nielsen i Information og av Erik Svendsen i Gyllandsposten. Intervjuet av claus Grymer i Kristeligt Dagblad.

Morten Søndergaard: Vinci, senere (Borgen). Anmeldt av Erik Skyum Nielsen i Information. Intervju ved Jacob Hansen samme sted. Også anmeldt av Tomas Bredsdorff i Politiken.

November

Bo hr. Hansen: Bo i bogform (Lindhardt og Ringhof).