*hendelser
*norsk
*svensk
*dansk

Danske anmeldelser

Vi har til nå laget tre årganger (2002, 2003 og 2004) med oversikter over svenske lyrikkutgivelser og lenker til anmeldelser. Både fordi lenker har begrenset levetid, og fordi vi ikke kan garantere at vi får med oss alt i disse oversiktene, vil vi fra og med 2005 nøye oss med å gi våre lesere en veiledning til hvor de kan finne lyrikkanmeldelser på egen hånd, i tillegg til å liste opp årets utgivelser.

Aviser m/ faste anmeldelere
Berlingske tidende. Jørgen Johansen, Mai Misfeldt, Lars Handesten.
Information. Erik Skyum Nielsen, Martin Larsen, Lilian Munk Rösing
Jyllands-posten. Erik Svendsen.
Kristeligt dagblad. Stein Larsen, Bent Peter Windfeld.
Politiken. Mikkel Bruun Zangenberg, Niels Lyngsø Marie Tetzlaffs
Weekendavisen. Lars Bukdahl, Finn Stein Larsen.
Aarhus Stifttidende. Finn Stein Larsen

Radio
Danmarks radio. Michael Halskov mfl.

Tidsskrift
afsnit p. Martin Deichmann, Karen Wagner, Christian Yde Frostholm mfl.
Litlive. Mikkel Bruun Zangenberg, Krisitne Kabel, Martin Larsen mfl.
Sentura. Stefan Kjerkegaard mfl.


Danske diktsamlinger våren 2005
Asger, Stig Møller: Ikonoklasten (Attika).
Brandt, Jørgen Gustava: Begyndelser (Tiderne Skifter).
Djørup, Adda: Monsieurs monologer (Samleren).
Gernes, Ulrikka S.: En aften med Ulrikka S. Gernes (Borgen).
Jessen, Palle: Tingene: udvalgt lyrik : 1960-1962
Juul Hansen, Torben: Det afslørende orienteringsløb (Attikka)
Juul, Pia: Helt i skoven (Tiderne Skifter).
Madsen, Viggo: Konkregater (Adressens forlag).
Mønster, Lars Maj: i en dråbe – (Attika).
Neuer David: Ned i dru vade – ud via reden (Eksperimental).


Gjendiktninger våren 2005
Waterhouse, Peter: Blomster (oversatt av Martin Larsen, Basilisk)
Jacques Roubaud: Londons store brand (Basilisk)