*hendelser
*norsk
*svensk
*dansk
*oversatt
*antologier
*kritikk/poetikk
*tidsskrift

Gjendiktninger

Årets gjendiktninger til dansk, svensk og norsk er alfabetisk listet opp, med tilhørende lenker. Tips kan sendes til aktuelt@nypoesi.net.


 


Yehuda Amichai: Et utvalg dikt er oversatt til dansk ved Anna Poulsen Schier (Husets forlag). Les anmeldelse av Heidi Laura i Weekendavisen.

John Ashbery: Amerikansk samtidslyriker oversatt til svensk ved Tommy Olofsson: Flickor på flykt (Natur och Kultur). Anmeldt av Jesper Olsson i Svenska Dagbladet.

John Ashbery: Søvnens landsby. Oversat af Martin Larsen og Pejk Malinovski (Forlaget Basilisk). Anmeldt af Niels Lyngsø Politiken.

Nicole Brossard: Svimlande nær (Stemmens kontinent), gjendikta av Tove Bakke (fransk-canadisk, f. 1943). Anmeldt av Ole Andreas Sandberg i Poeten.no.

Nina Cassian: Del av en fugl (Stemmens kontinent), i utvalg og gjendiktning ved Liv Lundberg (f. Galatia 1924, eksil i NY). Anmeldt av Ole Andreas Sandberg i Poeten.no.

Forugh Farrokhzad: Ein annan fødsel (Stemmens kontintent), utvalg og gjendiktning ved Odveig Klyve (Iran 1935-67). Anmeldt av Ole Andreas Sandberg i Poeten.no

Zbigniew Herbert: Stormens epilog (Husets Forlag). Til dansk ved Janina Katz og Hans Hartmann.

Seamus Heaneys to siste diktsamlinger er oversatt til svensk ved Ole Hessler: Vattenpasset (Natur och Kultur).

Vicente Huidobro: Firkantet horisont & Eiffeltårn (Bebop).

Horats. Epoder (Samlaget). For første gang til norsk ved Johan Grip. Epoder er korte dikt om emner som politikk og kjærlighet. Erik Sjaastad på klassisk og romansk institutt, Universtitet i Oslo, har laget en liten, informativ nettside om Horats.

Friedrich Hölderlins sene hymner: Sånger (FiB:s Lyrikklubb). Gjendiktet til svensk ved Aris Fioretos. Anmeldt av Martin Lagerholm i Svenska Dagbladet.

Max Jacob: Raflebegeret og andre digt (Borgen). Til dansk ved Jørgen Sonne.

Matthias Johannessen: Salmer i atomalderen (Cappelen). Gjendiktet av Knut Ødegård og med forord av Lars Roar Langslet. Anmeldt av Hans H. Skei i Aftenposten.

Konstantinos P. Kavafis: Siden jeg ikke kan tale om min kjærlighet (Cappelen). Gjendiktning, utvalg og forord ved Kjell Arild Pollestad. Anmeldt av Erik Lodén i Stavanger Aftenblad.

Lautréamont: Maldoror. Samlade verk (Alastor Press). Til svensk ved Elias Wraak. Anmeldt av Johan Lundberg Svenska Dagbladet.

Ovid: Amores – Kjærlighetseventyr (Gyldendal). Til norsk ved Thea Selliaas Thorsen. (Utkommer i oktober)

Rainer Maria Rilke: Duino-elegiane (Aschehoug). Gjendiktet til norsk ved Åsmund Bjørnstad. Anmeldt av Erik Lodén i Stavanger Aftenblad.

Georg Trakl: Dødens nærhet (Aschehoug). Til norsk ved Arild Vange. Vange er intervjuet i Klassekampen. Anmeldt av Ole Andreas Sandberg i Poeten.no.

Kurt Schwitters: Anna Blomst og andre digte (Borgen). Til dansk ved Lars Bukdahl.

William Shakespeare: Per Olav Kaldestad har gjendiktet et utvalg Sonettar og Songar (Samlaget).

Jón úr Vör: Hvil din vinge i mit digt. Udvalgte digte (Vindrose). Til dansk ved Gorm Henrik Rasmussen og Magnús Gestsson. Anmeldt af Niels Lyngsø i Politiken.

Ghassan Zaqtan: Dikt i utvalg (Oktober). Gjendiktet av Ulla Stang Dahl.