Göran Sonnevi: Fire dikt

Göran Sonnevi, født 1939 i Lund. Biblioteksutdannet, poet og oversetter. Debuterte i 1961 med samlingen Outfört. Har siden gitt ut en rekke diktsamlinger, sist Klangernas bok (AB 2002). Har bl.a. oversatt Ezra Pound, Osip Mandelstam og Paul Celan til svensk. Er tonsatt av bl.a. Daniel Börtz.


___________________________


Nattviolen
fann jag först bara
som doft, den
kortaste natten
Senare, två dagar
efteråt,
såg jag den, svagt
lysande, med vita
svagt gröna
kronblad___________________________


såg dig
när du provade
kläder inför resan
Den nakna
höftlinjen, och innanför den
skålen, rundningen
där kanske
som möjlighet
ett barn växer
och som jag
försvarat, blint, dåraktigt
också bara
som möjlighet
Kände impulsen
att röra vid
din bruna hud
Smeka ditt ansiktes
fullhet
Kände
könet växa, och
ömheten växa___________________________


Det oavslutade språket
föds oavbrutet på nytt,
krossas, och föds på nytt
Serier på serier av vågor
i det vidöppna fältet
Mellan serierna
nya serier, i mellanrummen
mellan mellanrummen
Mellan tid och tid   Mellan tiden
och all annan tid
Oändliga spektrum av tider!
Av rum utanför, i varandra

                     +

Vad är det som finns? Och
hur finns det?

Det alltmer komplexa tecknet   Tecknet
uppbyggt av andra
serier av tecken
rör sig, förgrenat
över jordens yta, också ner
under jorden, och utåt
i universum   Tecknets bas
förändras, förändrar
tecknet, förändras själv
av tecknet, av
sina egna delars
komplexifiering
Universum
förändras av tecknet

Tecknet på muren   Kan du läsa?
Ska jag läsa det för dig?

                     +

Vi klyvs   Våra tecken
klyvs, nerifrån och upp

Vi klyver varandra
Vi förenas
nerifrån och upp___________________________


Den kalla vinterdagen
i gnistrande
sol, snö
hörde vi
från en trädtopp
en fågel
Ett slags
pulserande vissling
Sedan
såg jag den
uppe i den
genom barken
grönskimrande aspen
Något större
än en småfågel
ljust lysande
bröst   Sedan
ser jag i en glimt
det svarta strecket
vid ögat
En nötväcka__________________________________
15.12.04, nypoesi.net