Ida Börjel

Ida Börjel (f. 1975) debuterte tidligere i år med samlingen Sond (OEI Editör 2004). Hun er utdannet litteraturviter, og har medvirket i en rekke litteraturtidsskrifter, som Pequod, Ord&Bild og Oei. Teksten vi publiserer her er opprinnelig skrevet for det kommende nummeret av tidsskriftet Glänta. Hun er også aktuell i kommende nummer av Lyrikvännen.
___________________________________

Hot Moons huvud
Gaiagrotesker


  "Låt oss akta oss! – Låt oss akta oss för
att tänka att världen är ett levande
väsen. Åt vilket håll skulle den utvidga
sig? Vad skulle den livnära sig på? Hur
skulle den växa och föröka sig? Vi vet
ju på ett ungefär vad det organiska är
för något; och då skulle vi alltså tolka
om det outsägligt avledda, sena,
sällsynta, tillfälliga som bara kan
observeras på vår jordskorpa till något
väsentligt, generellt, evigt, som de
människor gör som kallar världsaltet
för en organism? Den tanken äcklar
mig."

                               Friedrich Nietzsche


"Jordens ensamhet, tomhet.
Jordens övergivna öde, ensamma
vanvett."

                              Birgitta Trotzig


I

Människan. Varelse eller avlelse? – Jordens mål är inte
människans. Människan och jorden lever inte i harmoni med
varandra. De lever i fiendskap med varandra. Än har
människan rest sig mot jorden, än har jorden rest sig mot
människan.
     Jorden har inte mycket till övers för människan. En
människa är inte mer än ett gruskorn för jorden. Men hon
breder ut sig. Det är tjockt med folk överallt. De samlas i
kluster, i gäng, i trupp, i kö. I lag, i klan, i junta. Aggressiva,
livsbejakande, elakartade.
     Människan reser sig, men får fötterna undansparkade.
     Jorden får till ett försprång, men människan kommer
åter.


Atlas Fighter L. (2+3), Jupiter Hornline (3+4),
Viking Kronos (3+4+5).


Inavelsdepression (1)
Människan, inkrökt i sig själv.
    (När människan sträcker ut sin hand för att klappa den
katt som närmat sig, och stryker den medhårs över ryggen, så
sker det en kedjereaktion av impulser inuti människan.
Hjärnan signalerar "röra" och "katt". Motstånd påtalas. Ett
hinder. Krock: värme, skinn och päls.
    En timme senare ligger människan varm, sovande,
innesluten. Stängd. Samma katt kommer klivande uppför
täcket, men hjärnan talar inte om att katten är på väg,
människan drömmer då om något helt annorlunda än det
kattlika som utifrån sett är så uppenbart, katt på täcke,
impulsen är bruten, katten pågår inte i den sovande, den är
ersatt, dömd, enligt drömmens logik.)


Människan. Avlad som lyckokast. Verksam som nit.


Valley Victory (4+4+5+5), Peace Corps
(3+4+5+5), American Winner (2+4), Bowlin
for Dollars (2+3+4), Victory Dream (3+4).


II

Läkekonsten. - Människan dras till smutsen och smutsen dras
till människan, i stora samlingar är hygienen livsavgörande
och hon är ständigt i behov av salt och rinnande vatten.
    Människotillväxten har periodvis ökat, stagnerat och
minskat. År ettusen var antalet barn som tog sitt första
andetag detsamma som antalet människor vilka tog sitt sista.
    Digerdöden drog trehundra år senare ner antalet från
sjuttiofyra till femtiotvå miljoner.
    Men sedan det artonde seklet har människan stadigt
förökat sig, under det nittonde låg det som högst på 2,1 % per
år, vilket ger en fördubbling på 35 år.
    På nittiotalet sjönk siffran något, till 1,5. Den totala
mängden människor passerade i oktober 1999
sexmiljardersstrecket och väntas passera sju miljarder om
femtio år.
    Förökningen är i första hand resultatet av sjukdoms-
bekämpning: hygien, massvaccinering, antibiotika och andra
läkemedel.


Speedster. Speedster är känd för sin fantastiska
aktion och har i linjeavel gett upphov till Mack
Lobell (3+3), och ingen kan väl klaga på
dennes rörelsemönster.


Inavelsdepression (2)
Vem är jag inför jordens påstådda rundhet? Jag kan inte hävda
att jorden är rund.
    Jorden är kanske rund. Och människan härstammar från
aporna.
Hur många apor?


Extreme Dream (3+4), Juicy Details (3+4),
Prince Mystic (3+4), Easy Lover (3+4+4).
Easy Lover. Easy Lover har Speedy Count i
andra respektive tredje ledet och sägs således gå
tillbaka 2+3 på Speedy Count.


III

Hyres- eller bostadsrätt. – Människoparasiten har en svuren
fiende i sitt värddjur. Otack: le mot värden i trappen.
    Jorden bemöter det sjuka med sjukdom.
    Gallra: ställa människorna mot varandra, använda dem,
mot sig själva.
    På något vis lätta sin börda, skaka av sig den, om hon inte
ska bli sinkad, för hon blir tyngre och tyngre för varje år som
går. För varje nytt varv hon påbörjar. Det går trögt fram, hon
får anstränga sig för att hålla tempot uppe.
    Hon ger: skred, vind, vulkan, eld och vatten.
    Att fördriva det sjuka med sjukdom, att själv bli till en
effektiv sjukdomsyttring: hon verkar genom luftburna
sjukdomar och vattenburna, med sol och gift.
    Hon ger: hetta, köld och torka.
    Pulsen stiger, hon blir andfådd, svettig. Hon har stora
eksem där människor flockas, det kommer var ur sårskorpan,
dålig lukt sprids som gift i luften och ner i jordens porer.
    Jordens andning är satt ur balans, hon vrider sig ömsom i
feber och ömsom i frossa.


Hybrid vigor: det lysande undantaget
Good as Gold (3+3).


Inavelsdepression (2)
En egen! Av mig, själv. Med dessa händer. Jag har - helt själv.
Av: mig. För: mig. Jag ska inte tala om det, inte för dig, inte
för någon.
Helt – själv. Som ingen annan. Det - och ja. Gjort är gjort.
Till synes. Tar: liv. Det ser inte ut som att det är jag som har
gjort det. Skulle de inte tro! Men det har jag alltså. Inte riktigt
som jag hade tänkt mig. Men ändå något. Fast tanken slog
högre! Ja. Nej, det ser faktiskt inte ut som om det vore jag
som hade gjort det. Det ser ut att vara gjort av någon annan.


Hoot Moon. Hoot Moon med det överlägsna
löphuvudet hade det hårda humör som ibland
visar sig vid linjeavel. Ett exempel är i alla fall
Marcon Lep (2+4) och denne hade verkligen
ett formidabelt löphuvud.


IV

Weltschmerz. - Ett stort tungt djur som står i spiltan där det
inte finns plats att vända, inte att vrida sig, baxa. Klippa med
öronen: inte minnas hur man hamnade där och att inte veta
hur man backar.


Pine Chip (3+4), Tap In (3+3), Jolly Rocket
(4+4), Nice Trot (3+3), Atom Diamond (3+3),
Tassel Tutiluren (3+3), halvbröderna Jet
Håleryd (3+4) och Lambro Håleryd (3+4).


Inavelsdepression (3)
A: 1.
B: 2!
AB: Nu vet jag! 2+1.
BA: 1+2. Jag menar det.
ABBA: Vi kan sluta oss till (1+2) därav (2+1). Så har det varit
i alla tider, så skall det förbli.
BAAB: Jag lever enligt (2+1) sålunda (1+2). Men när nu de
andra inte gör det. Då gör jag det därmed inte!
AABB: (2+1) eftersom (2+1). Jag vet att det är så. Det är för
djävligt.
BBAA: Varför ska man leva om (1+2) +(2+1). Det är något
som inte stämmer. Jag tror inte på det. Varför?
ABAB: Den största sanningen är (2+2). Det enda rätta (1+1).
BABA: (1+2) - (1+2).


Valley Victory.Valley Victory är ett exempel
och flera av hans söner tycks ha ännu större
problem, bl a Victory Dream och Bullville
Victory.


V

Öknen har tystnat. Den sjunger inte mer. – Planetens historia är
en lång och omfattande sjukjournal. Också människan är en
anamnes. Så länge hon har funnits har sjukdomar verkat i
henne.
    Under angrepp. Sjukdomen förtär sin värd. Bryter ner
henne. Våldsamt eller stilla. Sjukdomen tjänar inte någonting
på den insjuknade, den dör med varje bärare. Men sjukdomen
sörjer inte. Det är bara människan som vill leva vidare.
Sjukdomen strävar inte efter att ta över, härska, den verkar
för att få ett slut. En sjukdom vill inte bli älskad.


Reel Mess (2+4), Foolish Crown (4+4+5),
Traffic Jam (3+4), Union Shark (3+4), King
Conch (3+4), Toss Out (3+3).


Inavelsdepression (4)
Utväg: erimitism.
Eremitism: umgås med insekt, väder,
klippa, vind.
Tiga, vaka, fasta.
Eremitism: att vara utan ansikte.
Naturens illustrationer.


Bonefish (4+3).


VI

Det goda regnet.- Det blåser en vind, det rinner vatten. Inte
för att det finns en vilja till det, inte för att det är gott så.
Människan ser vinden driva på en båt. Gott, tänker
människan. Det kommer en skur över grönsakslandet. I elfte
timmen
, säger människan. En blixt slår ned. Hon räddar ett
litet barn ur elden. Inget djur skulle rädda en liten ur en eld.


Florida Proborn. Florida Proborn (2+3): "Det
är en av de mest kapabla hästar jag haft. Han
kunde vara vass, men han skötte sig perfekt på
banan och hade helt rätt inställning. Han vann
sin första start överlägset men sedan gick han
sönder i ett gaffelband och höll inte."Inavelsdepression (5)
Människan har gått för länge i sig själv.
Efter tvåhundratusen år räknar hon fortfarande till ett.
    En värld, en sanning, en vilja, en strid.
    Alternativ: klumpsumma, noll.
Jorden väntar.


Lifelong Victory (4+4), Bullville Victory
(3+4).


VII

Ur jordens spenar sprutar det blod. – Solen blänger ner på den
tredje och släpper henne inte ur sikte.
    Jorden snurrar, sjuk, infekterad, utsliten, i fyra och en
halv miljon år har hon jagat sig själv runt solen, febrig, i ett
töcken, har hon gjort det med eller utan minne? På ena sidan
skållad, på andra sidan kyld, runt, utan uppehåll, obönhörligt,
för att det måste vara så, för att det har varit så, för att lagen
säger det, för att hon pressas till det, för att det är det enda
hon kan