Robert Ståhl: Fra Soft fysik

Robert Ståhl, f. 1949. Har tidligere utgitt Om (1999) og Gives det (2002),
begge på Bokförlaget Lejd.(473 – 476)

Norman ser rakt fram       med ögon i oerhörd stillhet
Hon, Elisabeth, dras bakåt.               Om stötestenen
blockeras nu är det över.       Blickens linjer fäster vid
hans skiftningar

då hon ryggar
i näsvingens blåa skugga

Högra ansiktshalvans ljus              planar ut åsar och
sänkor.     Hon, mamman, stjärnor och planeter tiger
i nittiofem procents mörker

Vore det inte bättre… om du
placerade henne, nånstans


En fläck under vänstra oket.     En utbrunnen vit som
tätar kubistiskt i…                  i skiktens transparangs

Kontrasterna nyanseras

då han lutar
i näsvingens blåa skugga

Menar du på en institution,
ett dårhus eller…

Underläppens engelskt röda flegma    och tändernas
brandgula röjs i underkäken.          Kanterna smälter

– vad menar du

På institutionens cementerade källargolv          ligger
yxan.                        Golvet är gråspräckligt med vita
oregelbundna fläckar.                  Eggen mjuknar inte

Barnen väcks inte.                            De är sövda i en
rotliknande underjord, en växande stam.      Det går
att tyda glömskan                      men det är riskabelt

Det givna utgår från ett specifikt fundament        och
de som passerar bär passagen «i sig»         till andra
sidan

För de som aldrig kommer igenom          är fläckarna
obegripliga           men uttalar med hela sitt skumma
väsen att de kan        «tänka sig ett vitt ögonblick…»


Krossade synapser,                knutna till hemmet, vill
igenom tröskeln,          ned i gångarna om lystnaden
föds där och förflyttas


Står ovanpå och stampar.          Trumhinnan vibrerar
inte.     Förhållandet mellan den absorberande delen
och den infallande energin sammanfaller

i näsvingens blåa skugga

Fläcken lockar       men det finns inget grepp i planet

Skinnet är sträckt,             det inre och yttre trycket i
exakt överensstämmelse

Far from Heaven
tröttnar, tappar taget
flyger och far, kritvit

Far till himlen         klanglös utan svängningsförmåga


En vit stråle           passerar fundamentets glaskropp
Roteras nittio grader                     (pappa försvinner)

Stiger från marken till tolfte våningen

Jo, men är det inte bättre att
du vet, jag menar var…


Ett stolsben på golvet, en korgstol     och ett lösryckt
svärd. Ett basebollträ och                  ett långt järnrör
Intill en av fläckarna ligger en metallbit         med fyra
perforerade hål

- hon befinner sig

Metallens utsida har fyra                    koniska spetsar

Tvinga ner mamma på sitsen
utsatt i källaröknens afoni


Kontakten upprätthålls       genom tigandets band till
den definitiva tystnadens innebörd.             Samtidigt
finns «den egna referensgruppen»       och beroendet
och av små och många sociala institutioner,     både i
staden och på landsbygden.                   Det är viktigt

– hon är ju bara… lite borta

Spåren leder till eluttaget

Manualen är öppen        med en mängd ingångar och
kontakter.                               Uttag är inget bestämt
«utslagningen» inget dilemma.            Nyanserna slår
tillbaka men                     förmågan att utesluta… och

«den ihärdiga kampen att                         inlemma de
utanförstående                    är en respektlös vägran»

Hunden ser inte upp,                 den rusar med sänkt
nos «i sin» vilja till markkontakt.             Gräver diken
och sjunker i…                         i de djupnande spåren

Samma
inlemmar detsamma som
kastar vatten i diket
av nödtvång

Kontakten nosar och finner                   lätta förlopp i
hundarnas spår.                 Den svävar uppåt i cirklar
kontakten alltså,                       fångad i solens stråle

Vad hände, jo, hon bröt ditt
skaft, fläckade dina kalsonger
och nu begär du din egen
skit. Du måste ta dig ur det
här, Norman, det går inte…
Hon har ju spolat dig för
längesen


Utspridda människor sätter sig              med mystiska
manicker inklämda i elastiska underkläder.       Sätter
sig för att just den                          kroppsställningen
oftast                                            förekommer sin ide

Det är minst dubbelt, mer än diametralt.           Det är
efter prismat,              efter att slangvattnet passerat
spridarens sil

Och strålar spektralt

Överskotten läcker
Solpiss ur spridaren och läckagen läcker

Undersökningar     av olika strålenergier aktualiserar
frågan om skiftenas spridda villkor       i dispersionen

Men stolar är behandlade och har ingen benägenhet
att integrera vätska i sina relationer

Hans mamma kan få en sittplats        i sittandets rike
Tillbringa några omsorgsfulla år          på en liten stol
vars sits är tillverkad av tunna bambuspjälor.       De
lämnar djupa spår i skinkorna

Det är skillnad mellan astasi         och att bli sittande:


antipodisk i spegelpartiklarna


bunden till en stol                      överallt i källaröknen

Det kommer att bli mörkt och
hårt som i graven. Om du
älskar någon, gör du inte så
även om du ibland känner
hat. Förstår du det, jag hatar
henne inte, egentligen. Jag
hatar vad hon blivit. Hatar
den där sjukdomens vrålande
ögonblick… öronens vita
evigheter. Dom är sanslösa
märker du inte hur trycket
ökar. Fan, hörseln går ju
sönder. Hör du mig
Elisabeth


Det är omärkligt innan                 men efter passagen
kan de utanförstående                 minnas spridningen
som ett injicerat revir               i den diametrala polen

«Allena rådandet»                               innan passagen

Jo, jag hör dig, Norman

Men vilken assonans
i näsvingens blåa skugga

Just så

för sittandets vetskap              om gravitationens och
tidsrymdernas samtida femetta i beröringspunkterna

i näsvingens blåa skugga
_________________________________
15.03.04, nypoesi.net