Terje Dragseth

Terje Dragseth, f. 1955. Debuterte med Offerfesten i 1980. Siste utgivelse: Logg (Tiden 2002). «Kvitekråkas song» er del av et manuskript under arbeid med forventet utgivelse i 2005.
KVITEKRÅKAS SONG:

«Eg e heilag nok

i kviteboka –

men kor e veiteme i sanninga?Skrukja me i pipa di

så vi kan kome i samlag –

huda di ei glinsande steppe

Nei, seie sysa

sysa sug på pipa

Eg skreik eit hol

holet aksla si kretsHeimen låg i mi måla skugge

eg lukka deg inn

du va kvit som høna

eg pussa på pusen

Vi va saman om låga

eg leit ikkje meir soga

og vi kvittra som høge fuglar

i halve bjørka

og hendene i sine hengsler skreivOmsonst okka eg i vegen den lange

stega meg inn i fråværsluren

henta fota og la meg inn i din svevja ballastKuken spruta i kvavra

heit som du va

koka eg bort i havraDet va teit som summa

Vi krokte oss inn i havna

leit va det seint

hopa eg opp hugen

luta leggen dinVekst av låga

sveipt av svalen

himmel av vegen dinEg e kvitekråka

eg lyg som eg vert lagaEg svaga i din hugleik

du sluka låga

og eg kveik ei blomande blomeHugleiken e ikkje svala

Kor e kroken når ittja

ikkje kjem –

Ellest ankar i kjøtets blot –Vindauge les mi bremme

eg e ein hakka stemme

som flot i avlata

gret ei åre

eit vatn av musikEg ska ikkje snakka

berre sviva i svevnens summetonar

heite ovnar

i bleike hukommalsar

og lata alt kverve

i ein strålande ødsla straum***Kvitauge i tanna

kvaehåret i grøne treet

songen i nevan

sin ørkenav kjærleikOg sponans venleik i øyro

stamminga frå ein lukka tallerken

Ein telefon spelar glømske

og eg

eg e ikkje heilt lukkelig enno«Treet favna lufta

s

grøde av

g

angbare molekylar

s

lek av kos

miske fargar

s

hete»
Eg e ikkje kome for å kruka degi anleiståkaEg klåvar i vindauga

eg syr i klerne

ordrar eddikt til eggløysing

fjosar mi truverd

eig stigenFlåta si omkrets

fleirspråklegheit i flanell

fjast i håve

håløygd i grumma

spottande perpleksSitdown –

Eg sjaltar deg ikkje ut

men håver deg i svartsjukas

sigøynar

_________________________________
15.03.04, nypoesi.net