Klaus Høeck: fra Palestine

Klaus Høeck (f. 1938) debuterte med Yggdrasil i 1966. Siste utgivelse: In Nomine (Gyldendal 2001). På enquête-forespørselen vår viste Klaus Høeck til online-diktsamlingen www.triptychon.dk, «som er en politisk samling», med beskjed om at vi kunne legge ut noe derfra. Vi har valgt de tre diktene «jeriko», «tulkram» og «betlehem» fra avdelingen Palestine.

«Jeg har valgt at offentliggøre disse politiske digte på Internettet for at undgå, at et forlag eller jeg selv for den sags skyld tjener penge på digtene. De er altså gratis tilgængelige for dem, der finder dem. Lav selv en link til Triptychon. Jeg arbejder på at tjene penge på andre bøger.»


jeriko

      ‘haremad’ og ‘hø
geskæg’ har jeg registre
      ret i dag og ind
      ført i dette her
barium – unægtelig
      nemmere end at
      placere ‘jeri
ko’ på dette virtuelle
      landkort eller ‘al-
      ariha’ på den
besatte vestbred i drøm
      mens blå atlas

      jeg placerer je
riko med en inbildt teg
      nestift i den i
      maginære stat
som jeg er i færd med at
      projectere og
      skitsere på pa
pirets provisoriske
      hvide område
      to hundrede og
halvtreds meter under dig
      tets overflade

      som en anden land
inspektør (firma: mason
      and dixon) udstik
      ker jeg ti kilo
meter sydpå fra det dø
      de hav: dér ligger
      jeriko det vil
sige 'hér' på siden i
      dette prospekt af
      bogstaver der og
så kan samles til navnet
      ‘tall-al-sultan’

      så puster jeg hen
over denne inbildte
      statsdannelse (the
      promised land) med
en ånde der lugter af
      hvidløg og billig
      vin – men ordene
holder og bogstaverne
      vælter ikke som
      dengang joshua blæ
ste jerikos mure om
      kuld med sin trompet


tulkarm

      en ny verseli
nie er ved at blive
      etableret ik
      ke mellem mary
land og pensylvania
      men i galilæ
      a fra tulkarm syd
på trehundrede kilo
      meters beton gen
      nem det forjætte
de land eller pigtråd rundt
      omkring fuldmånen

      er det for øvrigt
allright med dét ord ‘tulkarm’?
      skulle jeg helle
      re have valgt et
andet 'addidas' for eks.
      eller ‘mossand’ or
      det fanger måske
et ord der lyder som et
      flækket øjenbryn
      selvom ‘tulkarm’ fak
tisk er navnet på en by
      i en fiktiv stat

      jeg indrømmer blankt
at jeg ikke kendet tul
      karm hverken som by
      eller ord før i
forgårs men det er ikke
      pointen men dén
      simple anstændig
hed at indføre og re
      spektere navnet
      på min digtsamlings
næsten imaginære
      geografikort

      tulkarm mig her og
tulkarm mig der – enhver har
      sit eget tulkarm
      fuldt af parano
ide forestillinger
      om dit og dat el
      ler besættelses
styrker der skyder i flæng
      mellem husene
      tulkarm mig her og
tulkarm mig der – enhver har
      sit eget tulkarm


betlehem

      så er det en helt
anden sag med ‘betlehem’
      hør blot: ‘betlehem’
      siger jeg - hvad sva
rer du (jeg) så - hvilken as
      sociation fal
      der på tungen?
krybbespil - eller rent ud
      sagt: jesus - ikke
      sandt selvom kampvogne
og krydsild ville være
      mere apropos

      betlehem – sikke
et brand lige til et lo
      go på en sweatshirt
      navnet er blevet
internationalt aner
      kendt og blåstemplet
      selvom der bag bog
stavernes ruiner kø
      rer både tanks og
      buldozere – det
er politisk korrekt at
      sige ‘betlehem’

      ‘bethlehem’ er trods
alt integreret i den
      kristne selvforstå
      else og lyder
heller ikke specielt a
      rabisk ‘betlehem’
      er okay – selvom
der dagligt foretages
      husundersøgel
      ser bag vokaler
nes nytestamentelige
      vinduesåbninger

      betlehem siger
jeg (du) grundtvig svarer du
      (jeg) betlehem si
      ger du (jeg) lukas
svarer jeg (du) betlehem
      siger (jeg – du) ju
      leaften svarer
(du – jeg) betlehem siger
      jeg – israel sva
      rer du betlehem
siger du så palæsti
      na svarer jeg så

__________________________________
15.06.03, nypoesi.net