Eldrid Lunden: enquêtesvar

Eldrid Lunden (f. 1940) debuterte med diktsamlingen F. eks juli i 1968. Hun er professor i skrivekunst, og har vært tilknyttet forfatterstudiet i Bø siden oppstarten i 1982. Siste utgivelse: Til stades (Aschehoug 2000).

1. Hvordan former diktets språkarbeid dets ideologi? Det vil si: hvordan reflekterer bruken av grammatikk, syntaks, allitterasjoner, narrativ struktur, visuell struktur, sitater, systemer, framføringskontekst og så videre en mer generell sosial holdning?

Svar

Der finst ei «sosial holdning» i litteraturen
Alltid. Med syntaks, sitat og system. Dessutan alliterasjonar
og narrativ struktur. Synleg for den ideologiske verden. Over alt

Osama Bin Laden er forsvunnen
Saddam Hussein er forsvunnen
Masseøydeleggjingsvåpena i Irak er forsvunne

Vil du vite meir, sjå våre nettsider: www.nrk.no

2. Hva slags sosialt liv lever diktet her og nå?

Svar

Den nye kapellanen

Han har observert at der ingen poesi finst
som ikkje finst utanfor poesien også. Han seier at
poesiens motiv faktisk lenge har vore oppbrukte. Og
at der er store behov for ein ny type stipend, sidan ingen
riktig har utforska det punktet i tilværet endå, der mangelen
på forskjell oppstår

__________________________________
15.06.03, nypoesi.net