Øyvind Rimbereid
Torild Wardenær Gunnar Wærness
Kommentarer
PDF-fil (542 kB)

Utopi og topografi

Ny Poesi har tidligere gitt en framstilling av den trefoldige tyske poetikken Die Schweizer Korrektur av Durs Grünbein, Brigitte Oleschinski og Peter Waterhouse. Tanken var både å presentere nyere tysk lyrikk for våre lesere, og å lage en dialogisk samtale om poetikk mer generelt. Vi gav stafettpinnen videre til tre norske poeter, med spørsmål om de kunne si noe om forholdet mellom utopi og topografi i sin egen diktning: Øyvind Rimbereid, Gunnar Wærness og Torild Wardenær. Det ble tre ansporende og utprøvende stykker tekst. Nå har de tre også sluttført kommentarene til hverandres essayer – etter modell av den tyske korrekturen. [KL & KO]

__________________________________
15.06.03/15.09.03/20.12.03, nypoesi.net