Waldrop
Andrews
Hansen
Enqûete

Den poetiske formens politikk

Temabolken i juniutgaven av Ny Poesi er blant annet inspirert av boka The Politics of Poetic Form (Roof Books), et resultat av flere foredrag holdt under en seminarserie i New York i 1988. To av bidragene er oversatt her, henholdsvis Rosmarie Waldrops essay «Alarmer & Eksurser» og Bruce Andrews’ «Poesi som forklaring, poesi som praksis». I forordet til boka skriver Charles Bernstein: «The particular focus of this collection is on the ways that the formal dynamics of a poem shape its ideology; more specifically, how radically innovative poetic styles can have political meanings. In what way do choices of grammar, vocabulary, syntax, and narrative reflect ideology? How do the dominant styles of oppositional – left and liberal – political writing affect or limit what can be articulated i these forms?» Denne problemstillingen danner utgangspunkt for dette nummerets enqûete, som har resultert i 10 svar fra norske, svenske, danske og finlandssvenske poeter. Vi presenterer også et intervju med Inger Elisabeth Hansen: «Språket er en muskel som beveger noe, også vår egen deltakelse». [PBA]

__________________________________
07.07.03, nypoesi.net