*norsk
*dansk
*svensk
*internasjonalt
*forfattere


I det følgende presenterer vi nordiske og internasjonale nettressurser som kan være av interesse for poesileserne. Nettstedene er listet opp alfabetisk under hver hovedkategori. Tips kan sendes til aktuelt@nypoesi.net. 

*norsk

Bøygen er et studentdrevet tidsskrift tilknyttet institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Noen få artikler er lagt ut på nett, bl.a. Gro Byrkjelands artikkel om norsk nittitallslyrikk, nr. 1 1999.

Forfatterne.net kaller seg "nettstedet for forfattere og forfattersider". Presenterer intervjuer og anmeldelser. Tekstforum og skrivekurs.

Lyrikkmagasinet: Man kan mene så mangt om De norske bokklubbene. Uansett kan Lyrikklubbens Lyrikkmagasin, som nå utelukkende finnes i nettversjon (bortgjemt langt inne i bokklubbveven), være vel verdt et besøk. Redaktør er Marit Borkenhagen.

Nordlit er en skriftserie tilknyttet universitetet i Tromsø, som publiserer artikler av litteraturvitere og gjesteforskere/-forelesere ved fakultetet for litteraturfagene.

NRK P2s litteraturprogrammer følges opp på NRKs nettsider, hvor det legges ut både skriftlige versjoner av anmeldelser og lydfiler med debatter og diktopplesninger. Ordfront og Poesi-tid er de mest relevante programmene for lyrikkinteresserte.

Poeten.no er et online skriverksted med stor aktivitet. Her presenteres også anmeldelser og intervjuer. Redaktør: Paal Hilmar Sollie.

Prosopopeia er et litteraturtidsskrift utgitt av hovedfagsstudenter i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Mange artikler er lagt ut på nett. Her finnes også spalten Prosopopeia-antologi, hvor det presenteres diktere og nærlesninger fra den samlede, nordiske lyrikkhistorie.

Vagant er et tidsskrift for litteratur og litteraturkritikk, tilknyttet Aschehoug. På sin nettside har de lagt ut enkelte utvalgte artikler. Her finner du bl.a. Alf van der Hagen og Cecilie Schram Hoels etter hvert klassiske intervju med Tor Ulven.

Vinduet er et litteraturtidsskrift tilknyttet Gyldendal. De har en egen nettutgave som oppdateres med anmeldelser og omtaler hver uke. I arkivet ligger flere gode artikler og omtaler om nordisk og oversatt poesi.


*til toppen

*dansk

Apparatur presenterer originale bidrag fra danske og utenlandske forfattere, akademikere og billedkunstnere. Debutanter og etablerte opptrer side om side. Redaktør er Martin Glaz Serup.

Afsnit P er en dansk nettside for visuell poesi.

Ildfisken er et tidsskrift for ny dansk skjønnlitteratur som presenterer dikt, noveller, kortprosa, essays og intervjuer. Ved siden av de tre papirnumrene som utkommer årlig, redigeres fortløpende det lekre lille nettstedet www.ildfisken.dk.

Insiteout er et lyrikknettsted drevet av Borgens Forlag. På www.insiteout.dk finner man bl.a. omtale af forlagets lyrikkutgivelser og tidsskriftet Hvedekorn.

Passage er et tidsskrift for litteratur og kritikk, orienteret mot både den klassiske- og samtidslitteraturen, den kjente og den oversette. Og med en vid horisont mot samfunnet, historien og kunsten.

Sentura formidler viten og glede ved litteratur og levende bilder. Featureartikler, intervjuer, anmeldelser, analyser og kommentarer. Se særlig lyriklisten, fortløpende publikasjoner av ett dikt fra hver av de «nye ‘vigtigere’ danske digtsamlinger». Flott!

Standart er et litteraturmagasin som presenterer anmeldelser av dansk og oversatt skjønnlitteratur og litterær sakprosa, artikler og temasider. Her kan du bl.a. lese en god og reflekterende oversiktsartikkel av Erik Skyum-Nielsen om 90-tallets danske lyrikkdebutanter.

Øverste Kirurgiske driver nettstedet www.poesi.dk. Her presenteres tidsskriftet og forlaget Biblioteket Øverste Kirurgiske. Ved siden av tekster og opplesninger, er også tidligere numre av ØK lagt ut til gratis nedlasting.


*til toppen

*svensk

Det finnes få svenske nettforaer som er dedikert poesiformidling. Til gjengjeld har det lenge vært høy kvalitet og mye innhold på Föreningen Ordfronts nettutgave av Lyrikvännen. FiB:s Lyrikklubbs poesitidsskrift har siden 1954 vært et viktig møtested for skandinaviske lyrikkelskere. På nettsidene er det lagt ut et utvalg artikler, dikt og debatter.

Femkul er et Feministisk Kulturtidsskrift som blant har anmeldelser av lyrikk.

Pequod

Prosjekt Runeberg tilbyr et stort antall nordiske verk i elektronisk format, blant annet diktsamlinger av Dan Andersson, Carl Michael Bellmann, Karin Boye, Erik Axel Karlfeldt, Edith Södergran m.fl.*til toppen

*internasjonalt

Durationpress er hjemstedet for en rekke amerikanske forlag og tidsskrifter. I tillegg er det lagt ut informasjon om og tekster av hovedsakelig nordamerikanske og franske lyrikere. For eksempel er det mulig å laste ned Rosemarie Waldrops "Lawn of Exluded Middle" eller tidsskriftet Tyuonyis 176 sider store antologi med fransk samtidslyrikk herfra. Stedet inneholder også en imponerende samling lenker, her finnes det meste.

Poetry Internationals nettsider er et samarbeid mellom litteære organisasjoner fra fjorten land. Sidene presenterer poesi fra de deltakende landene, både i originalspråk og i engelsk oversettelse, foruten ulike typer informasjon om poesi fra hele verden: essays, artikler, addresser, nyheter og lenker.

Sähköiset säkeet / Elektrisk vers presenterer nyere finsk og finlandssvensk lyrikk på finsk, svensk, engelsk, spansk, fransk og tysk.

Electronic Poetry Center er en omfattende ressurs for poesi og poetikk knyttet til universitetet i Buffalo. Poesien er av høy kvalitet, og mange amerikanske diktere har sider på EPC med både dikt, opplesninger og mye annet.

Jacketmagazine er et av de mest velfungerende poesitidsskriftene på nettet. Stedet er drevet av den australske lyrikeren John Tranter og har publiseret et bredt spekter av dikt, intervjuer, artikler og anmeldelser av og om engelskspråklige lyrikere som for eksempel Mina Loy, John Ashbery og Michael Palmer. Et nummer om britisk samtidslyrikk er på trappene.

Kalliope er et omfattende dansk, engelsk, fransk og tysk diktbibliotek med verker frem til omkring år 1900. Du kan søke på diktere, verker, dikttitler, genrer osv. Ved siden av en mengde dikt, kan man på www.kalliope.org finne mange bibliografiske og biografiske opplysninger.

Lyrikline inneholder et stort arkiv av opplesninger og tekster, hovedsakelig av tyske lyrikere, fra Paul Celan og Ingeborg Bachmann til Durs Grünbein, men også av noen utenlandske, som for eksempel svenske Aris Fioretos.

Poetry Daily er et fint sted å orientere seg om internasjonal lyrikk, idet det daglig oppdateres med kritikk, artikler, intervjuer mm. fra engelskspråklig dagspresse og tidsskrifter.

Ubuweb har det mest rikholdige lydarkivet vi har funnet på nettet. Her kan man for eksempel høre Antonin Artaud og Gertrud Stein lese. I tillegg er stedet i ferd med å opparbeide et tekstarkiv hvor det blant annet er mulig å lese Bruce Andrews essay "The poetics of L=A=N=G=U=A=G=E" eller det svenske tidsskriftet OEIs enquete "After Language Poetry", hvor 10 yngre nordamerikanske lyrikere har blitt bedt om å skrive om forholdet til Language Poetry.


*til toppen

*forfattere


Hjemmesider tilknyttet nypoesi.net:
Steinar Opstad
Bergen Poesifest 2002
Terje Dragseth
Arild Vange

Forlagene har riktignok forfatterpresentasjoner tilknyttet sine nettsteder, men disse er ofte svært magre, og sjelden godt oppdatert med lenker til anmeldelser o.l. Forunderlig få forfattere presenterer sin virksomhet på egne, uavhengige webadresser. Vi har funnet frem til et lite knippe nettsider. Send gjerne tips om forfattersider til aktuelt@nypoesi.net.

Hanne Aga
Stig Sæterbakken
Torild Wardenær
Kristina Stoltz
Pia Tafdrup

Enkelte klassikere er viet egne nettsteder:

Bellmann
Boye
Ekelöf