Pikene På Broen fremfører Karin Moes dikt «Materalienasjon i bokstaveleg forstand»

I forbindelse med at boka Norske dikt i 1000 år ble lansert i 1997 ble det på lanseringen arrangert et opplesningsprogram med dikt fra boka. De to skuespillerne Ina Kristine Hove og Mai Lise Rasmussen fra Pikene På Broen sto for opplesningen. Et av diktene som ble lest var «Materalienasjon i bokstaveleg forstand» av Karin Moe. Vi synes det er fint å kunne publisere en innlesning av diktet, som gjennom sin vektlegging av stemmebruk i relasjon til dynamikken i diktets visuelle utforming, åpner opp for tekstens ulike lag, og ikke minst får fram humoren i diktet. Vi har også fått tillatelse til å publisere den trykte versjonen av diktet.

Du kan lese diktet i pdf-format. Last ned lyden som mp3 (1,1 Mb) eller rm (1,1 Mb).

materialiseringsillustrasjon

Karin Moe (f. 1945) har skrevet romaner, dikt, skuespill og sakprosa. Diktet «Materalienasjon i bokstaveleg forstand» ble publisert i boka Kjønnskrift: skrifter frå 70-åra, som kom i 1980.


ok


_________________________________
28.09.04, nypoesi.net