Ny Poesi

Nypoesi.net er et uavhengig nettidsskrift drevet av Foreningen Ny Poesi. Hittil har tidsskriftet blitt drevet helt uten støttemidler. Det gleder oss at vi nå har fått tilsagn om honorarstøtte på 75 000 kroner fra Norsk Kulturråd. Vi har også opprettet et redaksjonsråd, som består av Tone Hødnebø og Øyvind Rimbereid fra Norge, Hanna Hallgren og Joar Tiberg fra Sverige, og Martin Glaz Serup og Mette Moestrup fra Danmark.

Nettidsskriftet Ny Poesi er et svar på den manglende plass og opperksomhet poesien har i offentligheten, til tross for at poesien i Norden er inne i en produktiv fase som utfordrer både sjanger-, format- og språkkonvensjonenen. Det faktum at resepsjonen ikke er på høyde med det som skjer i poesien i dag, vil vi bøte på ved å skape en nordisk arena for utveksling av poesi og arbeider omkring poesien. Nettet som publiseringsmedium er svært egnet til å nå utover de nordiske landegrensene, samtidig som det innbyr til en pluralistisk formidlingsform, der hierarkier brytes ned og dialogen står sentralt.

Ved å integrere redaksjonelle valg, kvalitetssikring og visuell utforming vil vi gjøre sidene både interessante og brukervennlige. Vi utnytter også nettets muligheter ved å publisere opplesninger og e-postdialoger, og ved å supplere intervjuer og artikler med lenker til relevant stoff. Vi legger vekt på å samarbeide tett med bidragsyterne, slik at publiseringsformen tilpasses uttrykket. Vi ønsker også å skape rammer som fungerer initierende for utprøvende og overskridende tekster.

Nypoesi.net publiserer fire større utgaver i året, og suppleres med mindre oppdateringer og aktualitetsstoff underveis. Vil du holde deg oppdatert på skandinavisk samtidspoesi finner du på nypoesi.net en kalender hvor du blant annet kan få oversikt over nye norske, svenske og danske utgivelser og anmeldelser. Her finner du også en internasjonal lenkesamling. Ønsker du beskjed ved større oppdateringer, kan du sende en melding til
nyhetsbrev@nypoesi.net.

Redaksjonen kan kontaktes på e-post. Ordinære postforsendelser kan adresseres til Ny Poesi, c/o Knut Oterholm, Sofienberggata 2c, 0551 Oslo.

Redaksjonen

Paal Bjelke Andersen (f. 1966), cand.mag. med fagene kunsthistorie, litteraturvitenskap og semesteremnet Humprosem, hvor han på oppdrag fra Statsbygg var med på å utarbeide Kulturoppfølgingsprogrammet for Bjørvika. Skrev semesteroppgave om Alfabet av Inger Christensen på litt.vit. mellomfag. Har fortid som ufaglært arbeider og tillitsvalgt.

Knut Oterholm (f. 1966), cand.philol. med fagene idéhistorie, religionshistorie og litteraturvitenskap. Hovedoppgave i litteraturvitenskap høsten 1998, om Tor Ulvens Det tålmodige. Skrivekunstakademiet i Bergen 1988/89. Frilansskribent og litteraturkonsulent ved Deichmanske hovedbibliotek. Har skrevet om poesi for Vinduet og Standart.

Ola Uvaas (f. 1977), cand.mag. fra UiO med fagene filosofi, kunsthistorie og litteraturvitenskap. Skrev mellomfagsoppgave om Paul Celans dikt «Todtnauberg». Skriver for tiden på en hovedoppgave om samme forfatters poetikk, Der Meridian. Er tidligere redaktør for tidskriftet
Bøygen, og er fremdeles redaksjonsmedlem.

Bidrag
Haakon Bryhni: web-hosting
Design: Kari Løvaas i samarbeid med redaksjonen
Design av månedlige oppdateringer: Judith Nærland

_________________________
www.nypoesi.net