Actively repeat it all II

Martin Glaz Serup er forfatter, tidligere redaktør for tidskriftet Apparatur og nåværende medredaktør for nettstedet www.litlive.dk. Han var medredaktør for Ny Poesis nummer om ny dansk poesi, som kom ut rett etter jul, og er også med i Ny Poesis redaksjonsråd. Av Martin Glaz Serup kan også et utdrag fra diktsamlingen Borgmester Gud leses og høres på nypoesi.net, samt Hvis det skal handle om poesi, så skal det handle om noget andet først, en e-postdialog med Peter Nielsen. Utdrag fra Monica Aasprongs bok kan lastes ned fra Biblioteket Gasspedals hjemmesider._______________________________

_______________________________
www.nypoesi.net, 16.06.04