[00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
2/ Den skiftande jorden

Vid flyttningen flyger fåglar i formation över dynerna. I de hetaste dagarnas oerhörda tystnad är deras rop skrämmande. Deras passager växlar med Mirage-flygens mer regelbundna: en plötslig detonation på den turkosblå himlen, en falsk lyrisms outtröttliga matris. Utmattande förflyttning varje morgon och varje kväll när paketen och individerna skall hissas upp på dynen. En nomadisk kust där sandens och vindens samtidiga verkan ger upphov till en gles, ynklig vegetation. I väst, på väg ner, släta ytor som frigör sig, gula och lysande, mot blå bakgrund.

Grå betongblock som liknar skeppsvrak: det hade beslutats att kuststräckan skulle utgöra den första försvarslinjen och sedan dess hade Organisation Todt i uppdrag att på stränderna konstruera de nödvändiga byggnaderna. Med en osviklig fantasi och en oöverträffad perfektionsiver uppfördes tiotals av standardtyp för att täcka de sammantagna försvarsbehoven:  bunker, skyddsrum för sex män, sanitära skyddsrum, övervakningsposter etc. Samma blockhaus som, likt jättarna i sagan, kommer närmare, glider undan, vacklar, bryts ner och slutligen förintas, med en hastighet så omärklig att den framträder som rörelse först när banan slutgiltigt fullbordats. En lekplats i naturlig storlek med en skarp doft av urin och röta, indianhyddor som mångfaldigats för primitiva och monotona strategier. Var vi medvetna om att inget slag någonsin anförtroddes dessa meningslösa befästningar, när vi ändå hoppades finna, lika mycket som vi fruktade det, ett lik av en boche, som vi i vår okunnighet föreställde oss som en död på film, intakt och sovande i sin Wehrmachstuniform, och att det då hade varit tillåtet att nonchalant smyga tillbaka på tå, som vi hade för vana att göra för att bättre kunna studera ollonborrarnas dödskamp och förlänga den underhållning den utgjorde.