[00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Falsk sperring 5

Dere kjenner sikkert dette FOTOGRAFIET AV EN GRÅTENDE JOMFRU MARIA MED ÅPEN MUNN høyst sannsynlig tatt i Algerie, men hvor, dere har helt sikkert sett og mer enn én gang dette FOTOGRAFIET AV EN GRÅTENDE JOMFRU MARIA MED ÅPEN MUNN på forsiden av avisene, i svart-hvitt, inne i avisene, inne i bladene i farger, i farger inne i bladene i utenriksbilagene: Algerie i dag, Algerie lider, Nord-Afrika på kanten av stupet, kan Afrika reddes, verden rammet av krise – dere husker kanskje ganske tydelig FOTOGRAFIET AV EN GRÅTENDE JOMFRU MARIA MED ÅPEN MUNN, en slags pietà som vi så på TV, i et aktualitetsprogram på TV, før den lange tagningen av en liten palestinsk gutt som lå under faren sin under kulene, la oss å anstrenge oss, for å huske FOTOGRAFIET AV EN GRÅTENDE JOMFRU MARIA MED ÅPEN MUNN, nei, ikke det av den lille palestinske gutten (ja) det av den gråtende kvinnen som sorgfull åpner munnen kan vi føye til: munnen som et sort hull, jeg tviler på at vi fremdeles lenge kan føye til slik uten å se forskjell på munnen som et sort hull, munnen som et bunnløst dypt sort hull bunnløst akkurat som hennes sorg over FOTOGRAFIET AV EN GRÅTENDE JOMFRU MARIA MED ÅPEN MUNN, i dette øyeblikket husker dere snarere nettopp kort sagt dette FOTOGRAFIET AV EN GRÅTENDE JOMFRU MARIA MED ÅPEN MUNN forresten gjentatt av kunstneren Convert som føyde til folder i klærne hennes på FOTOGRAFIET AV EN GRÅTENDE JOMFRU MARIA MED ÅPEN MUNN en barokk skulptur som minner om et av Orlans fotografier hvor hun fremstiller seg selv som en barokk jomfru Maria, med folder rundt hele seg, og nesten utvisket, det er kort sagt dette som for meg i dag er igjen av et fotografi av en gråtende jomfru Maria, med åpen munn, som ble trykt i avisene for noen år siden.