[00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Leder


I norsk, og for så vidt også skandinavisk sammenheng viser ordet «litteraturtidsskrift» til et tidsskrift som handler om litteratur. Det samme gjelder begrepet «kritisk tekst», som viser til en tekst som handler om litteratur og ikke til den litterære teksten selv.

Tekstene i dette nummeret av nypoesi er kritiske tekster. I motsetning til «kritikken», som i de aller fleste tilfeller definerer sitt objekt som det Andre, og dermed lukker seg selv ute fra den språkbruken den beskriver og/eller lukker den språkbruken den beskriver ute fra sin egen, handler disse tekstene om det språket de (og vi) bruker, samtidig som de selv handler gjennom det. Der kritikken handler om poesi handler poesien om språkbruk.

Der ingenting annet er oppgitt er tekstene ikke publisert tidligere.


Paal Bjelke Andersen