[00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
HADES:PROJEKSJON:HADES

himmel og hav ødslig blått: en ferdigspilt video flimmer det eneste program sola står: og høyt: i berget: en hvit: avkrok der alle kystveier: tar slutt: høyglanskopi fra den siste: feriefilmen: still: and forever very picturesque, you know? you don’t. ask for the blind. han ser: ikke: det du ser: ingen ting av det han ser: ser du! lang er dagen et middagsleite uten slutt er hans natt som han går gjennom veggen av taushet åpen bak seg bilderom skriftrom hvor alt forgår som har et navn – husene i hades: villa ariadne taverna tyro café epikaste rent rooms antiope clubhotel agamemnon minos palace og

så videre akilles orion tantalos: skyggene blir værende stories om voldtekter blodhevn blodtørst blodskam: blodfattig for lengst avvist og slurpet i seg ikke av udødelige: av ikkedøde livet bak seg og ingenting mer fore i the background asfodelessletten blomster som øyne hvitt på svart: lineær 0 øyen- punkt- og blindeskriften erindringer ingenting lesbart et avlært alfabet sluknet språk ord som ikke betyr noe som helst lenger navn tesevs peiritoos relaxed med en cocktail på vaskbare stabelbare hvite stoler & øyenspråket bortglemt bak speil glassene på pilotbrillene disse døde himmel

blå øynene: surfaces surfer observer blikk & bilder uforbindtlig besvart av ingen erkjent av ingen vil de kjenne alt ha sett alt ferdigsett allerede utsett a heap of broken images: verden gått i stykker innstillingen skifter hvert tredje sekund en blå flakking over hvite vegger DET HER EN SKUEPLASS bare tomme blikk igjen på leve drepe slik det skjer andre steder & her har man det for lengst bak seg foran seg bare bilde- den blinde skjermen avskjermingen av bildene som alt her er laget av & ingen kan se lenger i den vedvarende blå timen life’s but  a  walking  shadow:  HELL’S  A BLUEBOX

figurer foran bevegelige bakgrunner utskift bare talking heads bare én som ikke kikker: som om han så noe - asfodelesøyne noe kløvd grelt: døvt hvitt blind blomstring et blikk løst smilende ingenting synlig hørsel høre på ikke høre til noe begripende hender dyppet i det varme det fuktige i offeret i det nettopp avlivde til haruspicium & kan ikke se blod ikke rødt svart hvitt ingen himmel ingen fugler den gamle auguren gliser leser berører den usynlige i livets skrift som dør & under hans hånd et offer han vet det fullbyrder det er han slikker blodet hans  sier det  med  hvilken  stemme

hva sier hun hva hevder han & betyr det har manneliv og kvinneliv bak seg: he is she it: it answers to the name tiresias på stranden en automat mannshøy skulptur in natura steinoptikk la bocca della verita stapp en hånd i kjeften på ham pluss 2×100 drakmer obulos så spyr han framtid opp en lapp fear death by water vin- fiolfarget blodhav som himmelen ramler ned på skyggene faller sammen i fargen som ennå var uten navn horisonten oversvømt slukket verden at the late violate hour se disse døde døde døde døde himler – I Tiresias, though blind,  throbbing between two lives:  en dø

ei dø: språk: hva sier hun hva han til hvem