[00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
LEVKOTEA

Inos historie en forhistorie blendåpnet inn i det vanhvite lesket kalk falmende bilderovereksponert: Semele truffet av lynet.Autonoe Agave søstrene ihjelslår Agavessønn hundene Atonoes Inos sønn ihjelbitt som Zagrevs.  Blodrød, bleket.

det er ikke et skip som går under det er er ikke et skip som går under det er det ikke et skip som går under det er det er et skip som går under det er det er ikke skip som går under det er det er ikke et som går under det er det er ikke et skip

Ino som dukker opp Ino som dukker ned Ino i havet alltid Ino den vise gudinna dukker opp dukker ned bølgene bevegelse den vage la vague uveielig ikke lik noen ingen & eihver ei som alle falle stig ende & begynnelse svartbølge og hvit vev 

et skip som går under det er det er ikke skip som går under det er det er ikke et som går under det er det er ikke et skip går under det er det er ikke et skip som det er det er ikke et skip som går under er det er ikke et skip som går under detdreier seg i virvler dreier i suget seg dreier i malstrømmen går under som stein et skip blir fisk stein et rev stivner bilde & skildring slår fast havet fast stående bølge benevnte forserte si MARE CONCRETUM  gi meg et feste hold meg fast 

er det er ikke et skip som går under det det er det er ikke et skip som går under går under det er det er ikke et skip som ikke et skip som går under det er det er er ikke et skip som går under det er det det er ikke et skip som går under det er

Ino den døde den udødelig blitte Notre Dame des Naufragés Inikoine: kjølhalt gallionsfigur Inondine inondée passait sur les ondes en blåst hvitblond bølger seg plissé stivner i svevet: et blivende bilde perfekt statue bryter blikk & skip

som går under det er det er ikke et skip skip som går under det er det er ikke et et skip som går under det er det er ikke ikke et skip som går under det er det er er ikke et skip som går under det er det det er ikke et skip som går under det er