Heriberto YepzOversettelse som modermord (Fortsettelsen!)Når noen begår en forbrytelse, skjuler han seg – akkurat som oversetteren gjør.
-En epigraf


1
Den tradisjonelle oversettelsens første regel er å få to språk
til å bli
det andre.
(Herredømme). (Det første språkets forsvinning).
(Overvinne: Utviske det innfødte!). (Slett Det Andre, og ...
bekjentgjør at det «Andre» har blitt oversatt).
(Oppdraget utført).
(!Us!). (Nosotros!)
[Cool = Ajua!]
(Her Behøves Priser For Oversettelse). 1521 + 1847 = XXI
(Oversettelse som kulturell kommunikasjon med den Andre – gjenstår å se). (Kinesisk Keiser på utkikk etter Hot Latina).
Oversettelse burde bli transformasjonen av et første språk til (minst) to andre språk. Oversettelse som en praksis der den permanente tilstedeværelsen av det første språket finner sted i konteksten av et andre språk. Morsmålenes koeksistens.
(Gode hensikter?)
Oversettelse av ordet Oversettelse til Inglich fører til:
1.Over-nasjoner.
2.Übertranse-mål.
3.Over | Sett | Nasjon.
Jeg skriver ikke engelsk. Jeg resirkulerer det.
Mexico (†) hadde aldri et morsmål. Spansk ble brakt dit og det betød forsvinning for dusinvis av morsmål. Spansk var ikke et førstespråk. Jeg resirkulerer det.
Derfor er det å skrive engelsk Arte Povera for meg.
(Jeg er ikke Chicano. En for enkel blanding).
En stor pro-oversettelseskultur er kannibalistisk.
Imperialisme sysselsetter enorme mengder av oversettere. Bygger universiteter for dem. Departementer.
(Vi arbeider alle i dem).
Resirkulerer.
(Herredømme).
Oversettere burde slutte.
En for enkel blanding.
Å oversette A til B gjør at A nå føler seg nødt til å fortsette å snakke til B, selv om B ikke forstår A. For å snakke til A, transformerer B A til B.
B som snakker til B.
Monolog.
I oversettelse føler A at det er i en konversasjon [tvunget inn i en konversasjon] på B’s premisser. B vinner alltid.
Oversettelse samler.
Samler kulturer inn i B.
B vinner alltid.
En for enkel blanding.

2 (Ajúa!)
Vel,
i mitt tilfelle
valgte jeg ikke å oversette amerikansk poesi til spansk fordi jeg syntes vi hadde forsømt det feltet. (Men det har vi) (Men «mitt» ubehag over «vår» meksikanske motvilje mot amerikansk kultur var IKKE grunnen | til at | jeg bestemte meg | for å | oversette amerikansk poesi). Det var fordi jeg visste det var på tide.
Det var på tide
å oversette | amerikansk poesi
til spansk.
Oversette den
før
historien
politikken
«økonomien»
gjør
«Us»
til fiender.

[Den forrige teksten skrev jeg etter å ha lest en kommentar Dubravka Djuric skrev for Chain magazine 9. Den ble også skrevet før Wall Street Journal (29. okt. 2002) – på grunn av holdningen landet inntok til krigen i Irak – kalte Mexico «Saddams venner syd for grensen». Det later altså til at vi er i ferd med å bli fiender.
Tiden for oversettelse passerte nettopp.
Game Over.]

¿3?
Oversettelse får leseren til å føle seg Hjemme.
Hjemme.
Velkommen.
Velkommen til Mexico (†)
[Bienvenidos, am(b)ig(u)os!]
– Oversettelse suger –
får leseren til å føle seg hjemme.
Velkommen igjen!
«Gjennomskinnelighet» | «Absorpsjon».
«Mm, fin prosa»
«Disse linjene til og med lyder som Duncan!»
Oversettelser burde være ubehagelige.
(Viva Babel):
Uleselige.
Hvorfor er oversettere | forfattere generelt | så opptatt av leseren?
Betaler han dem
eller hva?

4 (or 6)
Oversettelse burde være A som blir A, B & C.
I oversettelser er aldri A tilstede. Bare B. Det gir ikke mye mening.
Fast Food, Hush Puppies og Brasiliansk poesi.
«Oversettelse» utgjør et tilfelle av hermeneutisk vold.
Til og med (date)voldtekt.
A tvinges til å få barn med B.
A etterlates.
html gjorde det mulig å bevege seg Herfra til Dit. Men html er et (hemmelig engelsk) lingua franca – det vil si: å bevege seg Herfra til Dit er alltid en operasjon basert på engelsk.
Troppene.
Engelsk | på baksiden av | scenene.
(Internett er De forente stater med andre midler).
Total Oversettelse ville egentlig vært å vende tilbake til førstespråket.
Å få oversettere til å skrive på det språket de begynte ville forsvant fra arkets overflate. Spesialeffekter.
(Continuará...)