Framkallelse rummet:

Presentationsdelen känns
masskroppen lättas
tvingas ner till noll stationen
suddas händer
när nattfjärillarna flyger
ut föra en skalning i
propp föreställningen
signalerar sniglar
att hinnan är mogen
våta dina läppar hala
de första dropparna kan
vara skrämmande
övernattskroppen är
min kropp kassa passar
parasiten sommaren