Späckhuggaren –

här hänger hugget
väntande på späck
i många tusen år
av långsamhet