Nötkött

Röj, plöj, rymme
Grotta:
summan av en val
i konsistensen