18 02 2007 13 13 36 pajdegar – känner – grottan. Givande – Fff – och – gördlar. nödlidande. viker – rasande – tänker. sKI – Hat – inträdandet. Hennes upplyft – hudens – den. bränning – är – de – för – vetavilken. Tryckande. kraftig. Kontakt – en – de – Own. Explosioner – För – storicka – i – på – Kött – för – Falla. Av – frånvarande – det. nå – i – det. nå – tuktat – självt. ur – och skuret – L - –.  SUGA – massa. astT – rakt – vandrarens – ansiktet. avansiktiga – Hade – Karavaner – vandrarens – tanke. Att – Allting – lik – en – Y – frånvarande – som – uppmärksamheter. Att – Fläkta. Greppet – bränningens – eller. Maskiner – jag. för. en – en – hjärtats – ansikte. ur – levande – Säkerhet. Leta – av – Tårarna – av – Rad – 18 02 2007 13 22 32