Joar TibergKommentar til Ktt

Caroline Bergvalls fyra texter Flésh överattes till svenska till svenska tidskriften OEI i januari 2004. Till Nypoesi 2/04 tillverkades fyra nya köttstycken med utgångspunkt i de översatta styckena. Det gjordes genom att ett ord plockades från den ena textmassan och sedan den andra och den tredje och fjärde i en medsols rörelse som de stod tryckta i tidskriften. Dessa fyra ord långa textbitar plockades sedan samman till fyra nya textstycken av lagom längd.

Ett program skapades som gjorde en slumpgenererad text av de fyra ”hoppande” översättningsstyckena. Se Kö-t-t-p-u-s-s-e-l-t (Nypoesi 2/04).

De fyra texter som här föreligger är avskrifter av fyra perioder i den slumpgenererade texten i . Kö-t-t-p-u-s-s-e-l-t. Datum och klockslag anger när avskrifterna inleddes och avslutades.