Joar TibergKommentar til Händelrsepartitur

Prognopi/ Händelrsepartitur – ur SMHI:s 21.50-prognos 00 04 20

av Joar Tiberg

händelrse – lägre händelse, hänggrrisen, argr, grursig, trrrångre.