nypoesi 2/06
DANTE ALIGHIERE Fra diktning på folkespråket
(De Vulgari Eloquentia)
Oversatt til norsk av Espen Grønlie

1.6

I dag blir all menneskelig virksomhet preget av at vi bruker mange forskjellige språk. Det fører til at folk ofte forstår hverandre vel så bra når de tier som når de taler. Det er bakgrunnen for at jeg nå vil forsøke å finne ut hvilket språk han brukte, denne mannen uten mor, som aldri ble ammet, og som aldri opplevde verken barndom eller ungdom.

Når det gjelder dette spørsmålet (og diverse andre spørsmål), vil vel noen hevde at Pietramala er en så storslått by at brorparten av Adams etterkommere er født der. Den som er så hinsides enhver fornuft at han tror det stedet han er født er det herligeste stedet under solen, vil fort vekk tro at språket han er vokst opp med er alles egentlige morsmål, og derfor gå ut fra at det var det språket Adam også brukte. Selv har jeg hele verden som hjemland, som fisken har havet. Riktignok drakk jeg av Arno før jeg fikk tenner, og jeg elsker Firenze, jeg elsket byen så høyt at jeg nå må lide meg gjennom det urettferdige eksilet mitt. Likevel må mine oppfatninger bygge på fornuft og ikke følelser. Og selv om det ikke finnes noe bedre sted enn Firenze for min glede og min sinnsro, kan jeg lese bøker skrevet av andre poeter og litterater, der de beskriver verden både i stort og i smått. Og når jeg tenker over all verdens forskjellige steder, med sine særegenheter, plassert nærmere polene eller nærmere ekvator, blir jeg overbevist om at det finnes mange områder og byer som er flottere og bedre enn Toscana, der jeg kommer fra, og Firenze, der jeg er borger. Og jeg innser da at det finnes flere nasjonaliteter og folkeslag som bruker både mer tiltalende og mer effektive språk enn oss italienere.

For å vende tilbake til temaet her, hevder jeg at Gud skapte en språkform samtidig som han skapte den første menneskesjelen (jeg kaller det en "form", for det dreier seg både om ordene i seg selv, om ordningen av dem, og om uttalen av dem). Denne språkformen ville alle ha brukt også i dag, hadde det ikke vært for at den ble brutt i stykker som følge av menneskenes frekkhet. For hva skjedde? Adam brukte denne språkformen, og alle etterkommerne hans, inntil de bygde Babels tårn – "Babel" betyr forvirring. Adams språk ble etter det overtatt av sønnene til Heber, som ble kalt hebreere. De var alene om å beholde dette språket etter forvirringen, slik at Frelseren (som rent kjødelig skulle bli av deres ætt) kunne benytte et språk som ikke var preget av forvirring, men av nåde. Det var med andre ord hebraisk som ble formet av leppene til den første som talte.