nypoesi 2/06
PABLO HENRIK LLAMBIAS Opslag, i frustration

Arrogant. Asocial. Autoritativ. Bastant. Besidderisk. Bidsk. Bister. Bombastisk. Brysk. Brøsig. Bøs. Degraderende. Deklasserende. Dekreterende. Dementerende. Demoraliserende. Deplacerende. Derangerende. Desavouerende. Desintegrerende. Despekterende. Destruerende. Dikterende. Diminuerende. Dirigerende. Diskvalificerende. Docerende. Dominerende. Drakonisk. Drastisk. Dømmesyg. Egenmægtig. Egenrådig. Ekskluderende. Eksproprierende. Ekstremistisk. Endimensional. Enerådig. Enevældig. Enøjet. Faderbundet. Falciferende. Fanatisk. Farlig. Forbenet. Fordrejende. Fordunklende. Forenklende. Forfalskende. Forfladigende. Forflygtigende. Forhalende. Forhindrende. Forholdende. Forhånende. Forklejnende. Formanende. Formenende. Formørkende. Fornedrende. Fornærmende. Forrående. Forstødende. Fortegnende. Forvanskende. Frelst. Frenitisk. Fundamentalistisk. Følelseshæmmet. Følelseskold. Glædesløs. Gold. Grådig. Halsstarrig. Havesyg. Hellig. Heroiserende. Hersende. Hetzende. Hovmodig. Humørforladt. Hundsende. Hævngerrig. Højtravende. Hånlig. Hånsk. Hård. Hårdhjertet. Hårdhændet. Idealiserende. Idealistisk. Ideologiserende. Ideologisk. Idiosynkratisk. Idylliserende. Ignorerende. Immun. Immuniserende. Indbilsk. Inderlig. Inderliggørende. Indiskutabel. Indprentende. Indskrænket. Intimiderende. Intolerant. Intrigant. Irettesættende. Irritabel. Isolerende. Jaloux. Jomfrunalsk. Kadaverdisciplinerende. Kalkulerende. Kanoniserende. Kategoriserende. Knibsk. Kold. Kommanderende. Kompromitterende. Konfiskerende. Kontrollerende. Korreksende. Korrumperende. Krigerisk. Krigsførende. Krænkende. Marginaliserende. Militant. Militaristisk. Missionerende. Monist. Monoman. Moralist. Moraliserende. Nedgørende. Nedladende. Ophøjende. Patriarkalsk. Patroniserende. Platonisk. Polariserende. Proklamerende. Påståelig. Reducerende. Rethaverisk. Rigid. Rigoristisk. Selvcentreret. Selvforherligende. Selvgod. Stikken. Stormægtig. Stædig. Stødende. Supprimerende. Tilslørende. Trodsig. Trynende. Uanfægtelig. Uangribelig. Ubetvivlelig. Udadlelig. Ufejlbarlig. Uforlignelig.