nypoesi 3/06

lyktene tennes og jeg
vil noe jeg ikke har mulighet til
dypt inne i en vinter i en dal
Rus meg For jeg kommer ikke løs
Å ville noe mer enn tanken kan bære fram

men å komme videre
innenfor rammen

når blikket møter snø, svart elv og dag etter dag

hvem styrer

meg som bare er
mottaker

dag og natt, lengsel og lønn

uten mulighet for forløsning blir handling til
vilkårlig skade eller følger en lovmessighet bare ettertiden ser:

utvandring, opprør, rus,
plikt og tro

er det ingenting som skjærer uventet ut?

men utenfor sporet går alt i ett med alt
trost er trost i seg, og snø snø, hengende greiner på gran, fuglebryst og himmel,
ingen sier jeg

ingen er utenfor