nypoesi 3/06
 

I framtiden kommer alla människor att ha loftgång vilket gör frågan om balkonger överflödig och minskar möjligheten att passera varandra med nerslagen blick samt titta snett på vissa huskroppar i städerna. Munnen som ett streck, handen ohöljd. Solen skär i det tegelröda, den första arkitektens drömmar. Hon ser inte bara att det lyser utan om jag lämnar lampan på för att komma tillbaka till den inte helt densamma. Hur kan vi då veta att vi fortsätter med kärleken trots avbrotten för sorg, missförstånd, resor, pubertet, ensamhet. Kroppen består mest av vatten. Blommor består mest av blad. Skeppet som närmar sig heter Den Ende och finns bevarat i statistiken tillsammans med angivna skäl. Vi hade inte sådana på min tid, bara den enkla kärleken vi hyser här och ett husdjur i taget. Kanter som man kan tala om, kring ett sötvatten, en liten gest mot barnets panna.