nypoesi 3/06
 

Første forsøk. Et dikt basert på ordene i alle tekstene i nypoesi nr. 3 2006. Generert etter et tilfeldighetsprinsipp, og unndrar seg lesning ved at det endrer seg tilfeldig. Regler for tekstgenerering:
- En tekst består av fire til tolv linjer
- Hver linje har null til åtte ord
- Hvert enkelt ord velges tilfeldig
- Det genereres av hensyn til ytelse et tilfeldig utvalg ord før maskinen starter. I teksten nedenfor, består dette utvalget av 2567 ord.

vara med har vet den monomanis en spurvene
hinder dypt vinter over mot å ropte
och muligens gjennom er
             
vid är försök nu
tenker kommer men sidan 1984 pause unna
       
sølibat unna nu egen


Pause - Start