nypoesi 3/06
 

Første forsøk. Et dikt basert på ordene i alle tekstene i nypoesi nr. 3 2006. Generert etter et tilfeldighetsprinsipp, og unndrar seg lesning ved at det endrer seg tilfeldig. Regler for tekstgenerering:
- En tekst består av fire til tolv linjer
- Hver linje har null til åtte ord
- Hvert enkelt ord velges tilfeldig
- Det genereres av hensyn til ytelse et tilfeldig utvalg ord før maskinen starter. I teksten nedenfor, består dette utvalget av 10643 ord.

a hälsa de det rammene
under Överallt bevegelsene jeg 3 och 1 den
and kan lilliputian si
for brevet valde lykt stenansiktena
förstå kalhygge bamiyandalens att
           
             
etter convention vi b nærmer four generative fornekter
oro l dette hade mening


Pause - Start