nypoesi 3/06
 

Første forsøk. Et dikt basert på ordene i alle tekstene i nypoesi nr. 3 2006. Generert etter et tilfeldighetsprinsipp, og unndrar seg lesning ved at det endrer seg tilfeldig. Regler for tekstgenerering:
- En tekst består av fire til tolv linjer
- Hver linje har null til åtte ord
- Hvert enkelt ord velges tilfeldig
- Det genereres av hensyn til ytelse et tilfeldig utvalg ord før maskinen starter. I teksten nedenfor, består dette utvalget av 8036 ord.

           
ligger et inte tilltänkt i et
finns fotball selv kvarter skäl
mekaniske å det håller rekombinerer hemväg
umberto lysner springorna de glest som syttitallet
i håp rödaktiga som han
stränder uten det nærliggende i jeg
this av s et er det vi let
och nok lykkes ett gjennom mørket


Pause - Start