nypoesi 3/06
 

Første forsøk. Et dikt basert på ordene i alle tekstene i nypoesi nr. 3 2006. Generert etter et tilfeldighetsprinsipp, og unndrar seg lesning ved at det endrer seg tilfeldig. Regler for tekstgenerering:
- En tekst består av fire til tolv linjer
- Hver linje har null til åtte ord
- Hvert enkelt ord velges tilfeldig
- Det genereres av hensyn til ytelse et tilfeldig utvalg ord før maskinen starter. I teksten nedenfor, består dette utvalget av 11480 ord.

             
og about som när veiene dew en
say re skriver kategorier med
videre en men langt sig
               
det lyktestoplene det avbrotten de
poetisk til aldrig mot exploration
märken röd psykosen seg og til amerika
as bröt suckling att seltzer from life


Pause - Start