nypoesi 3/06
 

Første forsøk. Et dikt basert på ordene i alle tekstene i nypoesi nr. 3 2006. Generert etter et tilfeldighetsprinsipp, og unndrar seg lesning ved at det endrer seg tilfeldig. Regler for tekstgenerering:
- En tekst består av fire til tolv linjer
- Hver linje har null til åtte ord
- Hvert enkelt ord velges tilfeldig
- Det genereres av hensyn til ytelse et tilfeldig utvalg ord før maskinen starter. I teksten nedenfor, består dette utvalget av 10539 ord.

forfatteren fort 1 fettet book all makes
             
right egg nation titanium større fysisk » svensk
sans blitt diktene av og rødt lärde
seg konkrete the fikserte som forfattere den
         
               
som og slettene fotball berättade den
               


Pause - Start