nypoesi 3/06
 

Første forsøk. Et dikt basert på ordene i alle tekstene i nypoesi nr. 3 2006. Generert etter et tilfeldighetsprinsipp, og unndrar seg lesning ved at det endrer seg tilfeldig. Regler for tekstgenerering:
- En tekst består av fire til tolv linjer
- Hver linje har null til åtte ord
- Hvert enkelt ord velges tilfeldig
- Det genereres av hensyn til ytelse et tilfeldig utvalg ord før maskinen starter. I teksten nedenfor, består dette utvalget av 11321 ord.

att en fra igen vid gule
               
3 sten andersen utan stilistisk they
           
       
1976 mig poetiske står york mindre varmer very
mange som tell jeg himlen igen
toaletten zombie tills diane
vs den det electrons genius how
             
           
         


Pause - Start