nypoesi 3/06
Oversatt til norsk av Paal Bjelke Andersen
CHRISTIAN BÖK Den oppstykkede skalden dekonstruert.
Notater til en potensiell robopoetikk

«Valery sa at mennesket er uendelig mer
komplisert enn dets intelligens.
Kan man ikke si det samme om en datamaskin?»
(RACTER, 1985)

The Policeman’s Beard Is Half Constructed er mindre en bok med surrealistiske dikt enn en nekrolog over klassiske poeter – dikterhøvdingene, som i maskinens kunstferdige deklamasjon ikke kan se annet enn en ubeleilig synopsis for sitt eget frafall. RACTER, forfatteren, er en automatisert algoritme, hvis produksjon snur opp ned på forfatterskapets metafysikk ved å imøtegå det poetiske geniets privilegerte unikhet. RACTER gir stemme til sitt eget elektriske delirium, og den gjør det uten kognisjon eller intensjon, slik at apparatet, i likhet med den som snakker i søvne, automatisk spytter ut påstander som er syntaktisk ortodokse, men semantisk avvikende. Selv om vi kan søke trøst i vår egen antropiske fordomsfullhet og avfeie slike nonsenskommunikeer som lite annet enn maskingenerert kaudervelsk, kan vi likevel, uten å ville det, gå glipp av en førstehånds mulighet til å studere en embryonisk bevissthets babysnakk i dens ufullendte kamp for å våkne fra sitt eget phylum av glemsel.