nypoesi 3/06
 

«[T]eoretikere er obskurt demente»!
(RACTER, 1984)

RACTER undergraver den grunnleggende distinksjonen mellom signaler og symboler – en distinksjon som ble opprettet av semiotikere for å befeste grensen mellom robotens kybernetikk og menneskets lingvistikk. Eco hevdet at mens en automatisert adressat bare kan kommunisere ved å sende signaler, kan en antropisk adressat også delta i betydningsdannelsen (gjennom å tolke symboler) (1976:8). Eco hevdet at signaler frembringer en ubevisst, preskriptiv reaksjon hos mottakeren, basert på refleks, mens symboler derimot frembringer en bevisst, tolkende reaksjon, basert på fornuft (8). Eco innrømmer at kommunikasjonen mellom alle bevisste entiteter (inkludert velinformerte datamaskiner) må forutsette betydning (9); imidlertid unnlater Eco å formulere de spesifikke vilkårene for hvordan disse tenkende apparatene kan omstille seg fra en reaktiv bruk av signaler til en kreativ bruk av symboler.