nypoesi 3/06
PÄR HANSSON (tre dikter)

jag kan höra i det tomma huset
du kan också höra: min röst är inte min
jag kan höra din röst i det tomma huset
du kan höra fåret i väggen    i bruket    i halmen
fåret    inte huset
och koppen med diskmedel
och koppen med aska
dina släktingar och mina    som svävande
gummi i en vindlande vridbar trädgård
vi bryr oss inte mycket om dom döda
dom bryr sig mer om oss
och deras omsorg
är deras    huset säger ingenting    därför kan vi höra