nypoesi 3/06
 

elden i örten    örten i boken    boken på golvet
svetsar ner alla våningar
det finns snart inga våningar    inga trovärdiga
våningsplan    bara vita och spräckliga duvor
här ute: någon annans barn sjunger    någon annans barn
leker    gråter    andra barns leksaker
någon annans vatten tränger ut ur det elastiska hålet
dina ord är ett filter    mellan bäret    ditt bär    din
gulaktiga nagel och fåret som bräker
över den svävanden dyn
 
du är uppe på taket, taket finns inte, du ropar detta
att taket inte finns