TIDSSKRIFT | DIKT | LYD | ESSAYS | INTERVJUER | KRITIKK | NYE BØKER | ALT ANNET | BREV | OM NYPOESI
INTERVJUER
Karin Haugen: En av mange

I forbindelse med opplesningene i Oslo og Bergen 5. og 6. februar ble Johan Jönson intervjuet av Karin Haugen. Intervjuet sto opprinnelig på trykk i Klassekampen 7. februar.
Karin Haugen er redaktør for Klassekampens B...
23.02.09